Home | Email Us | Sitemap | Login   

   

Press Release

Title: Bangunkan negara bersama kanak-kanak berkeperluan khas
Date: 21-May-2018
Source/Author: Dr Wong Woan Yiing, Datuk Dr Amar-Singh HSS, Prof Dr Toh Teck Hock, Ms Ng Lai Thin

Bangunkan negara bersama kanak-kanak berkeperluan khasMalaysia telah mengalami peralihan kuasa pemerintahan secara aman yang selaras dengan suara rakyat. Ternyata detik yang bersejarah ini membanggakan semua rakyat Malaysia.

Majlis Intervensi Awal Kanak-Kanak Kebangsaan (NECIC) ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan tahniah kepada Tun Dr Mahathir Mohamad atas pelantikan beliau sebagai perdana menteri ketujuh Malaysia.

NECIC terdiri daripada kumpulan ibu bapa, pendidik, pegawai terapi dan golongan profesional dari pertubuhan bukan kerajaan (NGO) dan agensi kerajaan di Malaysia yang giat memperjuangkan hak asasi kanak-kanak berkeperluan khas (ataupun digelar OKU) untuk menerima intervensi awal.

NECIC menyeru agar kerajaan baru ini mempertimbangkan hala tuju yang baru mengenai amalan dan perkhidmatan untuk kanak-kanak berkeperluan khas serta komuniti mereka.

Kanak-kanak berkeperluan khas wujud dalam semua golongan masyarakat, tidak kira jantina, kaum, budaya dan warganegara.

Anggaran data menganggarkan bahawa 15 peratus - atau kira-kira 1.2 juta - kanak-kanak berumur 14 tahun ke bawah di negara kita mempunyai ketidakupayaan.

Namun, mereka boleh mencapai kecemerlangan dengan peruntukan pendidikan berkualiti yang disampaikan secara inklusif.

Amalan semangat inklusif, sama ada dari segi pendidikan atau pun sosial, memupuk sikap penerimaan terhadap kepelbagaian manusia serta mewujudkan masyarakat yang harmoni.